Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yazım Kuralları


Yazım Yönergesi

 1. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi bilimsel hakemli bir dergi olup bundan böyle Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez yayınlanacaktır.
 2. Yayın Kurulu dergiye gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmamasına karar veren tek yetkili organdır. Editörler yönetim gereği Yayın Kurulu içerisinde sayılırlar.
 3. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Diğer dillerdeki makalelerin yayınlanma kararı Yayın Kuruluna aittir.
 4. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazılar en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Dergide kör hakemlik sistemi uygulanır.
 5. Hakem ve Yayın Kurulu Değerlendirme Raporlarının denetime açık bir şekilde 5 yıl saklı tutulması zorunludur.
 6. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazılar 300 kelimeyi geçmeyecek bir Türkçe ve İngilizce başlık ve özet içermelidir. Yazılarda konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.
 7. Yazılarda kullanılan kaynaklar, makale sonunda kaynakça listesi olarak Chicago formatında verilmiş olmalıdır. Diğer formatlarda gönderilen makaleler, yayına kabul edildikten sonra Chicago formatına çevrilmelidir.
 8. Dergide kör hakemlik sistemi uygulandığından, gönderilen yazıda yazarın ismi, unvanı, çalıştığı kurum ve iletişim bilgileri hiçbir şekilde bildirilmemelidir.
 9. Yazılar A4 sayfa boyutunda 1,5 satır aralığıyla, Times New Roman 11 punto, sol 4,5 cm, üst 4,5 cm, alt 3,5 cm ve sağ marjlar en az 4,5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
 10. Yazıların alt başlıkları, 11 punto ve sol marjdan başlamak üzere yazılmalıdır. Yazılar Makale Takip Sistemi kullanılarak derginin sistemine isimsiz yüklenmelidir. Mail adresine gönderilen yazılar dikkate alınmayacaktır.
 11. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi akademik makalelerin yanı sıra akademik etkinlik, söyleşi, kitap ve makale değerlendirmesi ve eleştiri yazılarına da, maksimum 600 ile 1000 kelime arası olmak kaydıyla, yer verir. Dergide çeviri makaleler de yayınlanmaktadır. Çevirisi yapılacak makalenin yazarı, tarihi, nerede yayımlandığı, cildi, sayısı ve sayfası gibi künye bilgileri eksiksiz belirtilmeli ve eğer telif koruması kapsamından çıkmamışsa yayın izni alınmış olmalıdır.
 12. Yayınlanan yazıların tüm hakları Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne aittir. Kaynak gösterilmek şartıyla alıntı yapılabilir.

 

Metin İçi Kaynak Gösterme

A. KİTAP

Tek yazarlı

 1. Gilbert Ryle, The Concept of Mind, London & New York: Routledge, 2009, s. 100.
 2. Ryle, The Concept of Mind, s. 101.
 3. Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2001, s. 25.
 4. Gökberk, Felsefe Tarihi, s. 30.

İki veya çok yazarlı

 1. Alfred North Whitehead & Bertrand Russell, Principia Mathematica, 3 vols, Cambridge: Cambridge University Press, 1910, s. 15.
 2. Whitehead & Russell, Principia Mathematica, s. 17.
 3. Betül Çotuksöken & Saffet Babür, Ortaçağda Felsefe, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2000, s. 15.
 4. Çotuksöken & Babür, Ortaçağda Felsefe, s. 20.

Çeviri, edisyon (tahkik), derleme veya hazırlama

 1. Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, trans. Paul Guyer & Allen W. Wood, Cambridge: Cambridge University Press, 2000, A51 / B75.
 2. Kant, Critique of Pure Reason, B420.
 3. John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, ed. A.D. Woozley, New York: Meridian Book, 1974, 1.2.1.
 4. Locke, An Essay Concerning Human Understanding, 1.2.2.
 5. Fârâbî, Risâle fi’l-Akl, tah. Muhsin Mehdî, Beyrut: Dâru’l-Maşrık, 1983, s. 12.
 6. Risâle Fârâbî, fi’l-Akl, s. 13.
 7. Alfred Jules Ayer, Dil, Doğruluk ve Mantık, çev. Vehbi Hacıkadiroğlu, İstanbul: Metis Yayınları, 1998, s. 11.
 8. Ayer, Dil, Doğruluk ve Mantık, s. 14.
 9. M. Şemseddin Günaltay, Felsefe-i Ûlâ, haz. Nuri Çolak, İstanbul: İnsan Yayınları, 1984, s. 95.
 10. Günaltay, Felsefe-i Ûlâ, s. 98.

 

Kitap bölümü, önsöz, giriş veya sunuş

 1. Richard Sorabji, “The Ancient Commentators on Aristotle”, Aristotle Transformed: The Ancient Commentators and Their Influence, ed. Richard Sorabji, New York: Cornell University Press, 1990, s. 17.
 2. Sorabji, “The Ancient Commentators on Aristotle”, s. 20.
 3. George F. Hourani, “Intruduction”, Averroes, On the Harmony of Religion and Philosophy, trans. &ed. George F. Hourani, London: Luzac and Company, 1976, s. 3.
 4. Hourani, “Introduction”, s. 5.
 5. Şahabettin Yalçın, “Kant’ın Fenomenal Benlik Anlayışı”, Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, ed. Nebil Reyhani, Ankara: Vadi Yayınları, 2006, s. 100.
 6. Yalçın, “Kant’ın Fenomenal Benlik Anlayışı”, s. 101.
 7. Alparslan Açıkgenç, “Sunuş”, Gazâlî, Felsefenin Temel Meseleleri, çev. Cemaleddin Erdemci, Ankara: Vadi Yayınları, 2002, s. 15.
 8. Açıkgenç, “Sunuş”, s. 17.

B. SÜRELİ YAYIN

Basılı makale

 1. Saul Kripke, “Russell's Notion of Scope”, Mind, 114, 2005, s. 1010.
 2. Kripke, “Russell's Notion of Scope”, s. 1015.
 3. İlyas Altuner, “Descartes Felsefesinde Tanrı-Varlık İlişkisi”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 2012, s. 35.
 4. Altuner, “Descartes Felsefesinde Tanrı-Varlık İlişkisi”, s. 37.

Elektronik makale

 1. Ernest Wolf-Gazo, “Metaphysical Presuppositions of Modern Science”, Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 1 (2), 2011, s. 13.
 2. Wolf-Gazo, “Metaphysical Presuppositions of Modern Science”, s. 15.
 3. Ömer Naci Soykan, “Felsefe Hayata Ne Yapar?”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4, 2013, s. 7.
 4. Soykan, “Felsefe Hayata Ne Yapar?”, s. 8.

Popüler dergi veya gazete makalesi

 1. Daniel Mendelsohn, “But Enough about Me,” New Yorker, January 25, 2010, s. 68.
 2. Mendelsohn, “But Enough about Me,” s. 69.
 3. Sheryl Gay Stolberg & Robert Pear, “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote”, New York Times, February 27, 2010, accessed February 28, 2010, http://nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html.
 4. Stolberg & Pear, “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote”.

C. DİĞER FORMLAR

 

Kitap tanıtımı

 1. Marc McEvoy, “Fear of Knowledge: Against Relativism and Constructivism by Paul Boghossian”, Metaphilosophy, 39, s. 145.
 2. McEvoy, “Fear of Knowledge: Against Relativism and Constructivism”, s. 147.
 3. Kamuran Gökdağ, “Ömer Türker, İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu”, Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 2 (1), 2012, s. 102.
 4. Gökdağ, “İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu”, s. 102.

Tezler

 1. Roger Arriew, Ockham’s Razor: A Historical and Philosophical Analysis of Ockham’s Principle of Parsimony, PhD Thesis, Urbana-Champaign: Graduate College of the University of Illinois, 1976, s. 10.
 2.  
 1. Arriew, Ockham’s Razor, s. 11.
 2. Hacı Kaya, İbn Sînâ ‘da Bilimsel Kanıtlama Teorisi, Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013, s. 25.
 3. Kaya, İbn Sînâ ‘da Bilimsel Kanıtlama Teorisi, s. 29.

Konferans veya sempozyum sunusu

 1. Recep Alpyağıl, “Seeing Ricoeur and Islamic Philosophy as Together on Imagination”, Society for Ricoeur Studies Conference, Virginia, USA: September 30-31, 2009.
 2. Alpyağıl, “Seeing Ricoeur and Islamic Philosophy”.
 3. Fatih Özkan, “Dil ve Dünya Görüşü”, Felsefe, Edebiyat ve Değerler Sempozyumu, Kahramanmaraş: 1-3 Kasım, 2012.
 4. Özkan, “Dil ve Dünya Görüşü”.

İnternet sayfası

 1. “Aristoteles”, http://tr.wikipedia.org/wiki/Aristoteles.
 2. “Aristoteles”, Erişim Tarihi: 01.01.2012, http://tr.wikipedia.org/wiki/Aristoteles.
 3. “Aristotle”, http://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle.
 4. “Aristotle”, Accessed Date: 01.01.2012, http://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri