Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Değerlendirme Süreci


Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne gönderilen aday makaleler Ön inceleme, Bilimsel Değerlendirme ve Yayına Hazırlama olmak üzere üç aşamalı bir süreçten geçer. Bu sürecler Baş Editörler tarafından planlanır ve uygulanır.

 1. Ön İnceleme Süreci

Ön inceleme sürecinde, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 'ne gönderilen aday makaleler üç boyutta değerlendirilir:

Şekil İncelemesi

Aday makalenin kapsam uygunluğu, özgünlük raporunun uygunluğu, etik kurul izninin uygunluğu, telif hakkı devri, aday makalenin Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Makale Şablonu’na uygunluğu, atıfların uygunluğu ve güncelliği Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Editör Yardımcıları tarafından incelenir. Ön inceleme raporu ile yazarlar bilgilendirilir.

Şekil incelemesi sonucunda yeterli (uygun) bulunmayan aday makaleler Reddedilebilir veya Düzeltme istenebilir. Şekil incelemesinde yeterli bulunmayan aday makaleler için, kapsamından dolayı reddedilmemiş ise, yazarlar yeniden başvuru yapabilirler.

Dil İncelemesi

Aday makaleler, İngilizce ve Türkçe akademik yazım açısından Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Dil Editörleri tarafından incelenir. Aday makalenin dil inceleme sonucu, Dil İncelemesi Raporu ile yazarlara iletilir.

Dil incelemesi sonucu yeterli bulunmayan aday makaleler Reddedilebilir veya Düzeltme istenebilir. Yazarlar Dil İncelemesi sonucu reddedilen aday makalelerle yeniden başvuru yaptıkları takdirde aday makalenin dilinin düzeltildiğine dair kanıt sunmalıdırlar.

İntihal/Benzerlik Değerlendirme Süreci

Dergimize gönderilen bütün yazılarda, bilimsel ve ahlakî ölçütlere uyulması temel ilkemizdir. Bu doğrultuda yazarın başka bir kaynaktan alıntıladığı her türlü bilgi, belge ve yorumun usulüne uygun bir şekilde hem metin içinde hem de kaynakçada kaynak gösterilmesi zorunludur.

Dergimize gönderilen bütün yazılar iThenticate benzerlik/intihal tarama programı ile kontrol edilmektedir. Gönderilen makalelerin benzerlik oranının %20'yi aşmaması gerekmektedir. Ancak çalışmanın nitelik ve kapsamına göre bu oranı artırmaya Editör yetkilidir. iThenticate taramasının ardından manuel yapılan incelemede, intihal kapsamına giren bulgulara rastlanan bir makale hakem sürecine alınmaksızın kesinlikle reddedilir. Hakem sürecine geçip ya da bu aşamayı tamamlayan makalelerde yazarın yüklediği düzeltilmiş dosyada intihal bulgusuna rastlanması durumunda da makale yine reddedilir.

2. Bilimsel Değerlendirme Süreci

Ön inceleme sürecinde yeterli bulunan aday makaleler, ilgili Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Alan Editörüne/ Editörlerine yönlendirilir. Aday makalenin bilimsel niteliği ve yayınlama sorumluluğu, atanmış Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Alan Editörüne aittir.

Alan editörü aday makalenin kapsamını, orijinalliğini ve derginin yayın politikalarına uygunluğunu değerlendirir. Aday makalenin girişi, alanyazın taraması, yöntemi, bulguları, tartışma ve sonucu ayrıntılı olarak değerlendirilir. Bu değerlendirme sonunda yeterli bulunmayan aday makale, alan editörü tarafından hakem ataması yapılmaksızın reddedilebilir. Değerlendirme sonucunu Alan Editörü Karar Raporunda gerekçeleriyle birlikte yazara bildirir.

Alan editörü, bilimsel incelemeye değer bulduğu aday makale için, en az iki alan uzmanını hakem olarak atar. Hakem ataması, aday makalenin içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre yapılır. Atanan hakemler, inceledikleri aday makale hakkında herhangi bir belge veya ayrıntıyı hiç kimseyle paylaşamazlar. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hakem havuzuna katılan hakemler bu konuda garanti vermiş kabul edilirler.

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde Kör Hakemlik Yöntemi ve Akran Değerlendirme Süreci uygulanır.

Kör Hakemlik Yöntemi, bilimsel çalışmaların objektif olarak incelemesi için esastır ve bilimsel yayınların en yüksek kalitede üretildiğinden emin olmak için birçok bilimsel dergi tarafından tercih edilmektedir. Hakem görüşleri, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin yayın kalitesinde temel belirleyicidir.

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 'ne gönderilen ve Ön İncelemede yeterli bulunan tüm aday makaleler kör olarak -çift kör hakemlik yöntemi ile- incelenir. Çift kör hakemlik, hem hakemlerin kimliklerini yazarlardan hem de yazarların kimliklerini hakemlerden gizlemek anlamına gelmektedir. Hakemlerin en az doktora derecesine sahip olması esastır.

Hakem Raporları

Aday makalenin özgünlüğü, yöntemi, etik ilkelere uygunluğu, bulguların düzenli olması, sonuçların tutarlı olarak sunulması ve genel olarak alanyazınla ilgili çalışmaların analizi değerlendirilerek Hakem Raporları hazırlanır. Hakem Raporunda aşağıdaki hususlara ilişkin değerlendirmeler vurgulanır:

Aday makalenin problemi ve amacı

Konunun önemi

Konunun derginin yayın politikasına uygunluğu

Alanyazına katkısı

Aday makalenin organizasyonu

Yöntemi

Bulguların alan yazına katkısı

Tartışma

Sonuç

Kaynak bağlacı ve metin içindeki atıfların uygunluğu

Kaynaklar

Hakemlik Süreci

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Alan editörleri tarafından atanan hakemler, gönderilen aday makaleyi 7 gün içinde incelemeyi kabul veya reddederler. Bu süre içerisinde kabul veya ret cevabı ile geri dönüş yapmayan hakemin ataması düşer ve yeni bir hakem ataması yapılır. İncelemeyi kabul eden hakemin, değerlendirmesini 21 gün içerisinde tamamlaması beklenir. Özel durumlarda değerlendirme için hakeme 7 gün ek süre verilebilir.

Hakemler değerlendirmeleri sonucunda inceledikleri aday makaleyi,

Doğrudan kabul edebilir,

Küçük düzeltmeler ile kabul edebilir,

Büyük düzeltme önerebilir (Burada hakemler çalışmayı yeniden inceler.)

Reddedebilir.

Tamamlanan hakem değerlendirmeleri Alan Editörleri tarafından incelenir ve yazarlara dönüt olarak sunulur.

Yazarlar hakem raporlarını ve alan editörünün önerilerini uygulamak veya itirazlarını (katılmadığı hakem görüşleri ve editör önerilerini) gerekçeleriyle birlikte alan editörüne iletebilirler. Alan editörü yazarın düzeltme ve açıklamalarını uygun ve yeterli bulduğu takdirde aday makalenin yayın süreci devam eder.

Yazarlar hakem raporlarını 30 gün içinde uygulamalıdırlar. Aksi takdirde çalışma reddedilerek sistemden kaldırılır. Yazarlar, çok özel durumlarda editörden ek süre talep edebilirler.

Hakemler gerekli gördükleri takdirde bir çalışmanın farklı şekillerde düzenlemesini isteyebilirler.

Hakem değerlendirme süreci en az iki hakem “KABUL” raporu verinceye kadar devam eder. Üçüncü turda da kabul alamayan aday makale, Alan Editörü Karar Raporu ile reddedilerek yazara bildirilir.

Alan editörü, hakem raporlarını incelemeyi en geç 2 hafta içinde tamamlar ve kararını, Alan Editörü Karar Raporu ile Baş Editörlerine bidirir.

Baş editörler, Alan Editörlerinin görüşlerini temel alarak aday makaleye Kabul veya Red kararı verirler.

Bilimsel Değerlendirme Süreci tamamlanan ve Baş Editörler tarafından kabul edilen aday makalelerin, yayın hazırlığına başlanır.

3. Yayına Hazırlama Süreci

Yayına hazırlık sürecinde aday makalenin ön düzenlemesi mizanpaj editörü tarafından yapılır.

Müzanpajı yapılan aday makale, yazarların yayınlanmadan önce son okuma yapması için yazarlara yönlendirilir. Bu süreçte yazarlardan şekil açısından bazı düzenlemeler ve vasra eksiklikleri tamamlamaları istenebilir.

Yazarların son okuması tamamlandıktan sonra aday makale, derginin en erken sayısında yayınlanmak üzere atanır. Makale, derginin atandığı sayısında erken görünümde yayınlanır.


Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri