Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Search

Beşir Mustafayev
İlk Cumhuriyet Döneminde Azerbaycan Petrolünün Ermeni Faaliyetlerindeki Rolü (1918-1920) , ss. 59-79
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Selami Özsoy
The First Mediterranean Games and Turkey with Its Reflections on the Newspapers , ss. 71-80
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Beşir Mustafayev
Azerbaycan Milli Kütüphanesinde Bulunan Dağlık Karabağ ile İlgili Eserlerin Bibliyografyası , ss. 195-217
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Dilek Aydoğan
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi , ss. 109-129
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Faik Ardahan
Rekreasyonel Egzersiz Güdüleme Ölçeğinin Rekreatif Spor Türüne Göre İncelenmesi: Antalya Örneği , ss. 95-108
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Çetin Örs
Eğitim Yöneticileri Bakış Açısıyla 12 Yıllık Kesintili Zorunlu Eğitim Sistemi: Iğdır Örneği , ss. 131-154
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Yusuf Özkır
Türkiye’nin Yakın Siyasi Tarihi ve Hürriyet Gazetesi’nde Laiklik Haberleri: Aydın Doğan Dönemi , ss. 69-94
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

İbrahim Çinar
Ölüm Kaygısı ve Gösterişçi Tüketim Eğilimi , ss. 89-104
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Faik Ardahan
Yaşam Doyumu, Ekolojik Algı ve Duygusal Zekânın Bireylerin Rekreasyonel Doğa Sporlarına Katılmasına Etkisinin Sorgulanması: Türkiye İçin Logit Analizi , ss. 141-177
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Mohammad Mohiuddin
The Determinants of Profitability of Private Banks in Bangladesh: An Empirical Analysis , ss. 141-172
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Kenan Demir
Osmanlı'da Basının Doğuşu ve Gazeteler , ss. 57-88
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

İhsan Düşmez
Eğitim Yöneticileri Bakış Açısıyla 12 Yıllık Kesintili Zorunlu Eğitim Sistemi: Giresun Örneği , ss. 157-176
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Yusuf Özkır
Soma Maden Kazasının İnternet Gazetelerinde Aktarılmasının Haberde İdeoloji Bağlamında Değerlendirilmesi , ss. 65-81
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Ahmet Akbaba
Okul Yöneticilerinin Yönetimsel Davranış ve Kişiliklerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: Iğdır Örneği , ss. 161-180
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Haluk Tanrıverdi
Anadolu Liselerinde Okuyan Öğrencilerin Bilgisayar İletişim Teknolojilerini Uygulama Yeterlilikleri ve Öğretim Tekniği Olarak Kullanılma Sonuçlarının İncelenmesi , ss. 109-130
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Yalçın Kayalı
Anlaşılmaz, İbret Verici ve Deşifre Edilmemiş Yönleriyle İndus Vadisi Medeniyeti , ss. 191-206
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Gürbüz Ocak
Ortaokul Öğrencilerinin Ders Çalışma Becerileri ve İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi , ss. 131-159
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Faik Ardahan
Kamusal Bir Mekân Olan Memleket Kahvelerinin Tercih Edilme Nedenleri ve Rekreasyonel Önemi , ss. 49-69
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Aysun Doğutaş
Self-Efficacy Beliefs of Teacher Candidates on Readiness to Teaching Profession at a University in Turkey , ss. 01-24
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Kenan Demir
Osmanlı’da Dergiciliğin Doğuşu ve Gelişimi (1849-1923) , ss. 71-112
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri