Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İslami Bankacılık Uygulamalarının İş Ortamı Üzerine Etkileri: İran Örneği
Bu çalışmanın temel amacı, İslami bankacılık sözleşmelerinin İran'da-ki iş ortamı üzerindeki etkisini araştırmaktır. Modeldeki değişkenle-re ait verilere ait bilgi toplamak için İran merkez bankası ve Dünya Bankası web sitesinden yararlanılmıştır. Model tahmini için Gecikme-si Dağıtılmış Otoregresif Model (ARDL) yaklaşımı kullanılarak 1999-2017 dönemine ait verilerden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, Karz-ı Hasen Sözleşmeleri, Değişim sözleşmeleri ve Ortaklık kredileri hem kısa hem de uzun vadede iş ortamı üzerinde olumlu ve önemli bir etkide bulunmaktadır. Ayrıca, İnsani Gelişme Endeksi ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY) hem kısa hem de uzun vadede iş ortamını olumlu yönde etkilemektedir. Yine kısa ve uzun vadede ülkedeki iş ortamı üzerinde enflasyonun olumsuz etkileri de tespit edilmiştir. Hata düzeltme modeli tahminine dayanarak, bağımlı değişkenin kısa vadeli dengesizlikleri %54 oranında azaltmakta ve uzun vadeli dengeye doğru ilerletmektedir

Keywords
İslami Bankacılık, İş Ortamı, Beşeri Sermaye, Doğrudan Yabancı Yatı-rım, İran

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri