Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Kuşaklararası Çatışma Bağlamında Gençlerin Yaşlılara Eleştirel Bakışı: Bir Örneklem, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Bu makalenin amacı, taraflardan biri olan gençlerin diğer tarafa, yani yaşlılara nasıl baktığını, örnek bir grup üzerinde çalışarak incelemektir. Gençlerin yaşlıları nasıl değerlendirildiği ve hangi açılardan eleştirildiği mercek altına alınmakta, tartışılmakta ve saptanan sorunlara çözüm önerileri sunulmaktadır. Buna yönelik olarak, özellikle Gerontoloji (Yaşlanma ve Yaşlılık Bilimi), Sosyal Hizmet ve FTR (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon) Bölümlerinde okuyan bir grup üniversite öğrencisi ile çalışılmıştır. Örneklem için seçilen bu öğrenciler, eğitimlerinin birinci, ikinci, dördüncü ve sekizinci yarıyıllarında okuyan öğrencilerdir. Bu nedenle, bu gençler, yaşlanma ve yaşlılıkla ilgili zorunlu ve/ya seçmeli derslere katılmış olan ve bu nedenle de konuyla ilgili bilgiye sahip olması beklenen öğrencilerdir. Bu gençlere, soru-cevap tekniği ile, yaşlılarla ilgili eleştirileri sorulmuştur. Makalede, öncelikle öğrencilere sorulan bu soru ve gençlerin verdikleri cevaplarla ilgili bilgi sunulmaktadır. Ardından da alınan cevaplar doğrultusunda durum değerlendirmesi yapılmakta ve sorunlar saptanmaktadır. Sonuç olarak da, saptanan sorunların çözümü için tartışma ve öneriler sunulmaktadır.

Keywords
Yaşlılık, gençlik, yaşlılar, gençler, kuşaklararası çatışma, ayrımcılık, yaş ayrımcılığı.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri