Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Tabiiyetten Çatışmaya Akkoyunlu Timurlu İlişkileri
İlhanlı devletinin yıkılmasıyla Anadolu’nun doğusunda Oğuzlar’ın Bayındır kolu tarafından teşkilatlanmış olan Akkoyunlar, beylik teşekkülü evresinden itibaren Timurlularla metbû ve tabiîlik hukuku çerçevesinde dostane münasebetler geliştirdi. Kara Yülük Osman Bey’in 1400’den itibaren Emir Timur’u metbû kabul etmesiyle başlayan münasebetler sonraki Akkoyunlu Beyleri tarafından siyasi, askeri ve akrabalık ilişkileriyle geliştirilmeye çalışıldı. Akkoyunlu Beyleri ezeli düşmanları Kara Koyunlara karşı Timur ve Timurlu Mirzaları bir koruyucu olarak görmekteydiler. Osman Bey’in ölümünden sonra Ali Bey (1435-1438), Hamza Bey (1438-1444) ve Cihangir Mirza (1444-1453) döneminde Akkoyunlu Timurlu ilişkileri durağan bir sürece girdi. Ancak bu anlayış Uzun Hasan Bey’in Akkoyunların başına geçmesiyle değişti. Güçlü Akkoyunlu devleti müteffiki olan Timurlularla doğrudan çatışmaya başladı. Bu çatışma, Akkoyunlu Uzun Hasan Bey’in Timurluların son güçlü hükümdarı Ebû Said’i öldürmesi ve Timuruluların iç işlerine müdahalesiyle son buldu. Bu makale, Kara Yülük Osman Bey döneminden başlayıp Uzun Hasan dönemine kadar süren Akkoyunların Timurlularla kurdukları siyasi, askeri ve akarabalık münasebetlerini tarihsel süreç içerisindeki değişimlerini incelemektedir.

Keywords
Akkoyunlar, Timur, Kara Yülük Osman, Şahruh, Ebû Said, Uzun Hasan.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri