Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Evde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Yerinde Yaşlanmaya İlişkin Tutumlarının Sosyo-Demografik Değişkenler Bağlamında İncelenmesi
Bu araştırma yaşlı bireylerin yaşamlarını sürdürdükleri çevrelerine ilişkin memnuniyet düzeylerini belirleyerek, sosyo-demografik özelliklerin yaşlı bireylerin tutumları üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında Burdur ili Bucak ilçesinde yaşayan 250 yaşlı bireye ulaşılmıştır. Katılımcılara sosyo-demografik özelliklerinin ölçüldüğü veri formu ile Yerinde Yaşlanma Ölçeği uygulanmıştır. Kalınkara ve Kapıkıran (2017) tarafından geliştirilen “Yerinde Yaşlanma Ölçeği”; 15 maddeden ve 3 faktörden (algılanan sosyal destek, fiziksel yeterlilik ve elde edilebilen sosyal destek) oluşmaktadır. Verilerin analizinde ölçek puanlarının sosyo-demografik özelliklere göre farklılık gösterme durumunun analiz edilebilmesi için t testi ve ANOVA testi kullanılmıştır.

Keywords
Yaşlı, yerinde yaşlanma, aile bireyleri, sosyo-demografik özellikler, tutum.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri