Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Alanında Çoklu Kurumsal Mantıklar
Çalışmada, Türkiye’de sosyal girişimcilik alanındaki kurumsal baskıların, kurumsal baskılara verilen yanıtların ve çoklu kurumsal mantıkların araştırılması amaçlanmaktadır. Araştırmada, Türkiye’de sosyal girişimcilik alanındaki dokümanlardan edinilen veriler NVivo 12 nitel veri analizi programında analiz edilmiştir. Sonuçlar, sosyal girişimcilik alanında yer alan aktörlerin sosyal girişimciliği tanımlarken hem sosyal faydanın sürdürülebilirliğine hem de finansal sürdürülebilirliğe vurgu yaptıklarını göstermektedir. Finansal sürdürülebilirlik ise daha çok ürün satışları ile sağlanmaktadır. Ayrıca Türkiye’de mevzuatta sosyal girişimcilerle ilgili yasal bir çerçevenin olmaması nedeniyle alandaki kurumsal baskıların zorlayıcı izomorfizm şeklinde gerçekleştiği görülmüştür. Sosyal girişimler zorlayıcı baskılara “uzlaşma stratejisi” ile yanıt vererek faaliyetlerini hem vakıf/dernek hem de şirket şeklinde hibrid bir yapı ile devam ettirmektedirler. Bu durum sosyal girişimcilik alanında çoklu mantıkların birlikte var olduğu gerçeğine işaret etmektedir. Alanda hakim olan mantıklardan biri “piyasa mantığı” iken bir diğeri de “sosyal amaç mantığı”dır.

Keywords
Sosyal girişimcilik, kurum, kurumsal mantıklar, çoklu kurumsal mantıklar.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri