Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Küçük Çocuklarda Akran İlişkilerinin Okula Uyum Değişkenlerini Yordayıcı Gücü: KKTC Örneği
Araştırmanın temel amacı; okul öncesi eğitime devam eden çocukların akran ilişkilerinin okula uyum değişkenleri üzerindeki yordayıcı etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklem grubunu, KKTC’nin Lefkoşa kazasında okul öncesi eğitime devam eden, 5 yaş grubundan 121 çocuk (63 kız (%52.1), 58 erkek (%47.9)) oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Ladd ve Profile Çocuk Davranış Ölçeği, akran seçimine dayalı sosyometri tekniği ile 5-6 Yaş Çocukları için Okula Uyum Öğretmen Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Ladd ve Profilet Çocuk Davranış Ölçeği ile 5-6 Yaş Çocukları için Okula Uyum Öğretmen Değerlendirme Ölçeği okul öncesi eğitimi öğretmenleri tarafından doldurulmuştur. Akran seçimine dayalı sosyometri tekniği, çocuklara bireysel olarak uygulanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre akran ilişkileri değişkenlerinden sosyal etki, sosyal tercih, aşırı hareketlilik, sosyal olmayan davranış, olumlu sosyal davranış, dışlanma, kaygılı-korkulu olma ve saldırganlık, okula uyum değişkenlerinden en az birini yordamaktadır.

Keywords
Akran ilişkileri, sosyometri, okula uyum, küçük çocuklar.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri