Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Tematik Radyo Yayıncılığı
Radyo, 1865’ten 1900’e kadar yaklaşık kırk yıllık bir sürede, çeşitli bilim adamlarının katkılarıyla teknik gelişimini tamamlamıştır. Dünyada ilk deneme yayınları I. Dünya Savaşı sırasında daha çok askeri amaçlarla yapılmış, 1920’li yıllardan itibaren ise düzenli yayına geçilmiştir. II. Dünya Savaşı yıllarında radyonun propaganda aracı olarak kullanılması, kitle iletişimindeki gücünü arttırmış ve televizyonun yaygınlık kazandığı 1950’li yıllara kadar radyo altın dönemini yaşamıştır. Televizyonun yaygınlaşmasıyla eski önemini kaybeden radyo, iletişimin dijital çağında aradığı fırsatı bulmuş ve yeni medya uygulamalarıyla bir çıkış yakalamıştır. Yeni medya uygulamalarının radyo yayıncılığına getirdiği yeniliklerden biri de tematik yayıncılıktır. Tematik yayın, günümüzde gerek radyo gerekse televizyon yayıncılığında kullanılan bir kavramdır. Bu makalede konu radyo yayıncılığı açısından ele alınmıştır. Buna göre tematik radyo yayıncılığı, yayın süresinin önemli bir kısmını haber, müzik, spor, ekonomi, trafik, hava durumu ve din gibi konulara ayıran ve genel dinleyici kitlesi dışında belirlenmiş özel bir dinleyici kesimine hitap eden yayın türüdür. Bugün ülkemizde oldukça geniş bir dinleyici kitlesine sahip çok sayıda tematik radyo kanalı bulunmaktadır.

Keywords
Radyo, radyo yayıncılığı, tematik yayın, tematik radyo yayıncılığı.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri