Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Türkiye’de İşsizliğin Seçili Makroekonomik Göstergelerle Etkileşimi: SVAR Analizi
Bu çalışmanın amacı 1996-2018 dönemi için Türkiye ekonomisi açısından özellikle de son dönemde önemli bir yere sahip olan işsizlik göstergesinin küreselleşmenin etkisiyle önem kazanan yabancı yatırım akımları ile olan etkileşimi, yatırımların finansmanında önemli bir yere sahip olan tasarruflar ile etkileşimi, yeni ekonomik düzende üzerinde önemle durulan Ar-ge harcamaları ile etkileşimini incelemektir. SVAR modelinin kullanıldığı çalışmada işsizlik oranı, doğrudan yabancı yatırım akımlarının gayrisafi yurtiçi hâsıla içerisindeki payı, Ar-ge harcamalarının gayrisafi yurtiçi hâsıla içerisindeki payı ve tasarrufların gayrisafi yurtiçi hâsıla içerisindeki payı yüzdelik olarak kullanılmıştır. Bulgular incelenen dönemde doğrudan yabancı yatırım akımlarının işsizlikte meydana gelen değişimlerin %50’sini açıkladığını, Ar-ge harcamalarının işsizlikte meydana gelen değişimlerin %28’ini açıkladığını, tasarrufların ise işsizlikte meydana gelen değişimlerin %13’ünü açıkladığını ortaya koymaktadır. İşsizlikte meydana gelen değişimlerin %9’u ise göstergenin kendi iç dinamiklerinden kaynaklanmaktadır.

Keywords
İşsizlik, makroekonomi, doğrudan yabancı yatırım, Ar-ge, tasarruf, SVAR.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri