Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Sözlük Kullanmaya Yönelik Araştırmaların Eğilimleri: Betimsel Bir İçerik Analizi
Bu araştırmada, sözlük kullanma ile ilgili araştırmaların eğilimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Ulakbim-UVT, Asos İndeks, Türk Eğitim İndeksi (tei) gibi ve ISI (Web of Science), ERIC, Google Akademik gibi veri tabanları ile Ulusal Tez Merkezi anahtar sözcükler ile taranmıştır. Tarama sonucunda ulaşılan araştırmalar; türüne, yılına, konusuna, yazar sayısına, araştırma yöntem ve desenlerine, örneklemine, veri toplama aracına ve veri analiz yöntemine göre sınıflama formu kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, sözlük kullanmaya dair 2019 yılına kadar 57’si makale 10’u lisansüstü tez olmak üzere toplam 67 bilimsel araştırmanın yapıldığı, konuyla ilgili en fazla yayının 2015 ve 2018 yıllarında yayınlandığı tespit edilmiştir. İncelenen araştırmaların daha çok okul sözlüklerini konu edindiği, nitel araştırma desenlerine göre yürütüldüğü ve verilerin toplanmasında doküman analizi, form ve anketin; analiz sürecinde ise içerik analizi ile frekans, t test ve anova istatistiklerinin kullanıldığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords
Sözlük, alışkanlık, kullanma, eğilim, içerik analizi.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri