Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


49 Numaralı Tahrir Defterine Göre 1520'de Simav
XVI. Yüzyılda Simav, Kütahya Sancağına bağlı bir kaza olarak görülmektedir. Çalışmamızda Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinde 49 numaralı tahrir defteri verileri ışığında Simav’ın demografik yapısı ele alınmış, yerleşmeler ve bunun yanında ekonomik yapısına da değinilmiştir. Öncelikle Simav şehri üzerinde durulmuştur. Tahrir defterinden şehir merkezinde Yukaru, Orta ve Aşağa adında üç mahalle bulunduğu ve yaklaşık toplam nüfusun da 1375 kişiden oluştuğu tespit edilmektedir. Simav’ın kırsal bölgesinin geniş bir alana yayıldığı ve mezralar yanında 69 adet köyü bulunduğu, buralarda da toplam yaklaşık nüfusun 8045 kişiden oluştuğu anlaşılmaktadır. Kazanın toplam nüfusu ise yaklaşık olarak 9420 kişiyi bulmaktadır. Kaza nüfusunun %14,60 şehirde yaşarken, %85,40’ı kırsal bölgede yaşamaktadır. Ayrıca bölgenin konar-göçerlere ev sahipliği yaptığı, bazı köy isimlerinin Yörük cemaat isimlerinden oluştuğu tespit edilmektedir. Kazada buğday, arpa, burçak, yulaf gibi hububat yanında, sebze ve meyve yetiştirildiği, arıcılık yanında hayvancılık faaliyetlerinin de yürütüldüğü görülmektedir.

Keywords
Osmanlı, Kütahya, Simav, şehir, demografi, tahrir defteri.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri