Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Bağlanma Stilleri ile Ebeveyn Çatışma Algısının Aleksitimi Üzerindeki Yordayıcı Rolü ve Ebeveyn Aldatmasının Düzenleyici Etkisi
Bu çalışmanın amacı, yetişkin bireylerde, bağlanma stilleri ve anne-baba çatışması algısının aleksitimi düzeyleri üzerindeki yordayıcı rolününün ve anne-baba aldatmasının düzenleyici etkisinin incelenmesidir. Bu araştırmanın örneklemi, 294 kadın, 73 erkek olmak üzere toplam 367 (n=374) yetişkin katılımcıdan oluşmuştur. Veriler, katılımcılardan online olarak toplanmıştır. Bu kesitsel araştırmada Çocukların Evlilik Çatışmasını Algılaması Ölçeği-Yetişkin Formu, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II ve Toronto Aleksitimi Ölçeği kullanılmıştır. İstatistiksel analizler için SPSS 21 kullanılmıştır. Analiz sonucuna göre erkek katılımcıların Toronto Aleksitimi Ölçeği Duygularını İfade Etme Zorluğu alt boyutundan aldıkları puanların kadınlara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Katılımcıların, partneri aldatma durumunun aleksitimi düzeyi üzerinde pozitif yordama etkisine sahip olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte, katılımcıların kaçınmacı ve kaygılı bağlanma düzeylerinin de aleksitimi düzeyi üzerinde pozitif yordama etkisine sahip olduğu bulunmuştur. Klinisyenlerin, aleksitimi ve sonuçları hakkında daha fazla bilgi sahibi olması daha etkili koruyucu ve tedavi stratejileri sağlayacaktır.

Keywords
Aleksitimi, bağlanma stilleri, anne-baba aldatması, ebeveyn çatışması algısı.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri