Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İş Yerindeki Narsisizm ve İş Tatmini Arasındaki İlişkide Örgütsel Özdeşleşmenin Rolü
Bu çalışma, çalışanların narsistik kişilikleri ile iş tatminleri arasındaki ilişkide örgütsel özdeşleşmenin rolünü ortaya koyabilmek amacıyla yapılmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için Erzurum ilinde faaliyette bulunan hastane çalışanına anket yapılmıştır. Bu kapsamda çalışma üç kısımda ele alınmıştır. İlk olarak iş yerinde narsisizm, iş tatmini ve örgütsel özdeşleşme kavramları açıklanmış ve ikinci bölümde ise bu kavramların ilişkileri ele alınmıştır. Son kısımda ise hastane çalışanları üzerinde yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak anket yöntemiyle elde edilen veriler (207) kişi üzerinde uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre çalışanların narsisizm, iş tatmini ve örgütsel özdeşleşme düzeylerinin orta seviyelerde olduğu görülmüştür. Bununla birlikte hastane çalışanları üzerinde yapılan yapısal eşitlik modellemesinden hareketle iş yerinde narsisizm davranışının iş tatminini olumlu ve anlamlı olarak etkilediği gözlenirken; örgütsel özdeşleşme ile iş tatmini arasında da olumlu ve anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Ayrıca iş yerindeki narsisizm ile iş tatmini arasındaki ilişkide örgütsel özdeşleşmenin kısmi aracılık rolünün olduğu ortaya koyulmuştur.Bununla birlikte hastane çalışanları üzerinde yapılan yapısal eşitlik modellemesinden hareketle iş yerinde narsisizm davranışının iş tatminini olumlu ve anlamlı olarak etkilediği gözlenirken; örgütsel özdeşleşme ile iş tatmini arasında da olumlu ve anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Ayrıca iş yerindeki narsisizm ile iş tatmini arasındaki ilişkide örgütsel özdeşleşmenin kısmi aracılık rolünün olduğu ortaya koyulmuştur.

Keywords
Narsisizm, iş tatmini, örgütsel özdeşleşme, hastane çalışanları.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri