Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Gelişimsel İlkokula Hazırbulunuşluk Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Analizi
Bu çalışmanın amacı 44-69 aylık çocukların ilkokula hazırbulunuşluklarını belirlemek için kullanılacak Gelişimsel İlkokula Hazırbulunuşluk Ölçeğinin (GİHÖ) geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. GİHÖ, HighScope temel gelişim göstergelerinden ve alanyazına dayalı kültürel ve eğitimsel farklılıklardan yararlanılarak oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 428 okul öncesi dönem çocuğu oluşturmuştur. Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek için Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör analizleri yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçekte yer alan 59 madde 8 faktör altında toplanmıştır. Ortaya çıkan bu 8 faktörlü yapı toplam varyansın %81.03’ünü açıklamıştır. Ölçeğin 8 faktörlü yapısı, doğrulayıcı faktör analizi ile de doğrulanmıştır. GİHÖ’nün iç tutarlılık katsayısı .96, yarı güvenirlik katsayısı ise .95 olarak bulunmuştur. Bu çalışmadan elde edilen bulgular sonucunda Gelişimsel İlkokula Hazırbulunuşluk Ölçeğinin (GİHÖ) 44-69 aylık çocukların ilkokula hazırbulunuşluklarını belirlemek için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu saptanmıştır.

Keywords
Okul öncesi eğitim, hazırbulunuşluk, geçerlik, güvenirlik, Highscope gelişim göstergeleri.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri