Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Demokrasi ve Ekonomik Kalkınma İlişkisi: Yükselen Ekonomiler Üzerinde Ekonometrik Bir Analiz
Demokratik kültürün olgunlaşması ve ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesi insanlığın ortak hedefidir. Tarihsel süreçte demokrasi ve ekonomik kalkınma ilişkisi hem siyaset bilimcilerin hem de iktisatçıların ilgilendikleri konular arasında olmuştur. Çalışmaların çoğunluğu demokrasinin ekonomik kalkınmayı sağladığı yönünde yapılmasına rağmen, uzlaşma ekonomik kalkınmanın demokrasiyi sağladığı yönündedir. Bu anlamda uzlaşmayı destekleyen ve demokrasi ile kalkınma arasındaki ilişkiyi “bir ülke ne kadar zenginse o kadar demokratiktir” şeklinde ifade eden Lipset’ten yola çıkarak ekonomik kalkınmanın demokrasiyi olumlu etkilediği söylenebilir. Uzlaşmayı destekleyen Lipset’in hipotezini esas alan bu çalışmanın amacı, ekonomik kalkınmanın demokrasi üzerindeki etkisini araştırmaktır. Çalışmada 24 yükselen piyasa ekonomisi için 2001-2016 dönemine ait veriler ile dinamik panel veri analizi yapılmıştır. Analizde ekonomik kalkınmanın demokrasi üzerinde pozitif ancak zayıf bir etkisinin olduğu ve bu etkinin ancak uzun dönemde ortaya çıkacağı sonucuna varılmıştır.

Keywords
Demokrasi, ekonomik kalkınma, ekonometri, dinamik panel veri analizi.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri