Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Digital Transformation in Foreign Language Education
Hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlar ve değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultursunda, organizasyonların daha etkin, verimli hizmet vermek ve faydalınıcı memnuniyeti sağlamak üzere insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında gerrçekleştirdiği bütüncül dönüşüme dijital dönüşüm dedir. Yaşadığımız çağda teknolojinin etkilerini her sahada görmekteyiz. Teknolojik gelişmelerin hayatımızın her alanında ve ayrıca çalıştığımız ortamlarda, kurumlarda etkili olduğu kaçınılmazdır. İster istemez teknolojinin bu denli pekçok alana girmesi eğitim kurumlarında değişimi ister istemez getirmektedir. Bilgiyi elde etme, yönetme kullanma yöntemlerinde değişim kaçınılmaz olmuştur. Öğretim ve öğrenim merkezleri olan okullarında değişmesine yol açmaktadır. Bundan dolayı eğitimde çağa ayak uydurma ve çağı yakalama okullarda zorunlu hale gelmiştir. Bunun en çok hissedildiği alan üniversite ortamlarıdır. Her gün yeni teknolojiler mekan, zaman sınırlarını zorlamaktadır. Dijital ortamlara yoğun maruz kalınması eğitim öğretimin pek çok alanında yeni pozisyonlar alınması gerekli kılmaktadır. Dijital dönüşüm, artık öğrenmenin ve öğretimin her yanında profesyonellliğe geçmede ayrıca hayat boyu öğrenmeyle de öğretim her zaman ve heryerde ve herkesin katılımını mümkün kılması bağlamında eğitim kurumlarında dijital dönüşüm zorunlu hale gelmiştir. Yabancı dil öğretiminde dijital dönüşüm internet ve diğer teknolojik gelişmeler le sınırları sadece sınıf ortamı değil her yerde ve her zaman öğrenim-öğretimi mümkün kılmaktadır. Sınırsız ve çok sayıda materyalller içeren dijital dönüşümden faydalanmak için hem öğretenlere hem de öğrenenlere yeni imkanlar ve roller vermektedir. Bundan dolayı yabancı dil öğretiminde, dijital dönüşüm ortamlarını hazırlamak ve geçmek faydalanma ve sonuç alma da önemli katkılar sağlıyacaktır. Özellikle yüksek öğretimde sınırlı sayıdaki ders ortamlarının yabancı dil öğretimi-öğreniminde yeterli olmadığı çok açıktır. Diğer zamanlarda yabancı dile maruz kalmada; öğrenme platformları, eşzamanlı iletişim kanalları, forumlar, bloklar, mobil uygulamalar ve oyunlar vb. yabancı dil öğretiminde kullanılabilir. Bunların dışında kalmak yerine dijital dönüşümleri sağlayıp en iyi ve en verimli bir şekilde eğitim hayatımıza koymamız yabancı dil öğrenmede yeni bir ivme kazandıracaktır. Beceri temelli etkinlikler için dijital dönüşüm oldukça faydalı olacaktır. Yüz yüze öğretimin yanında bu beceri temelli yabancı dilde dijital dönüşüm yabancı dil öğretiminde katkı sağlayacaktır.

Keywords
Dijital dönüşüm, yabancı dil öğrenimi, bilgisayar destekli öğretim.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri