Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İhvân-ı Safa’da Sembolik/Metaforik Dil Bağlamında Soyutun Somuta İndirgenmesi Problemi
Antik Çağ’da görülen sembolik/metaforik dilin İslam düşünce tarihinde de sık sık kullanıldığını görmekteyiz. İslam Felsefe Tarihinde sembolik dili kullananlardan biri de hiç kuşkusuz İhvân-ı Safa’dır. İhvân-ı Safa’ya göre din dilinin anlaşılmasında -özellikle avam kesim için- bazı kavram ve batini manaların anlamlı hale gelmesi gerektirilmesi önemlidir. İhvân bu anlamda anlaşılmayan kavramların somutlaştırılarak sembolik dilin kullanmanın zorunlu olduğunu, aksi halde dinde bulunan çoğu kavramın bu kesimler için tam olarak anlaşılamayacağını savunmuştur. İhvân-ı Safa’nın özellikle ontolojik anlamda sembolik dili kullandığı görülmektedir. İhvân-ı Safa metafizik âlemin anlaşılmasının en kolay ve ilk yolunun fizik âlemini anlamak olduğundan yola çıkarak, zahiri manadan batıni manaya geçilerek ontolojiyi sembollerle ifade etmeye çalışmıştır. Ancak, zahiri manadan çıkarılacak her batıni mana doğal olarak faklı yorumların oluşmasına sebebiyet vererek farklı sorunların oluşmasına neden olmuştur. Bizde burada söz konusu sorunları çözmede İhvân-ı Safa’nın izlediği yolu tespit etmek ve bu yolun İslam düşünce dünyasını bir hayli meşgul eden ve hala da etmekte olan bu sorunu çözmede ne denli etkili olduğunu göstermeye çalışacağız.

Keywords
Sembol, metefor, felsefe, İhvân-ı Safa, metafizik.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri