Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Bir Kuşak Bir Yol Projesinin İktisadi Kapasitesi ve Çin Tarafından Uygulanan Borç Diplomasisi
2049 yılında bitmesi planlanan ve toplamda 100 trilyon dolar harcanacağı öngörülen dünyanın ekonomik anlamda en pahalı projesi olan Bir Kuşak Bir Yol (OBOR) projesi ile Çin, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını deniz ve kara yoluyla birbirine bağlamak istemektedir. Bu amaç doğrultusunda Çin, Asya Altyapı ve Yatırım Bankası, İpek Yolu Fonu, Çin Kalkınma Bankası, Yeni Kalkınma Bankası gibi birçok ulusal ve uluslararası kurumları kullanarak büyük miktarlarda hibe ve kredi vermektedir. Borç diplomasisi ise tam da bu noktada başlamaktadır. Çünkü gelen yüksek miktardaki kredilerin nasıl harcanacağına yönelik katı bir müdahale olmaması durumu Çin’den kredi alan devletleri borç batağına sürüklemekte ve bu durumun Çin’e siyasi bir müdahale imkanı vermektedir. Başka bir ifadeyle, ekonomik saiklerle başlayan ikili ilişkiler borç diplomasisi ile siyasi bir baskı aracına dönüşmektedir. Çin devleti bu strateji ile kendine bağımlı devletlerin sayısını arttırarak küresel tahakkümünü konsolide etmektedir. Bu çalışma önemli bir hipotez ortaya atmaktadır. OBOR projesi ile projeye dâhil olan ülkeler için fırsatlar ve avantajlar oluşacağı gibi Çin’e her geçen gün artan finansman bağımlılığı da yaşanacak ve bu durum Çin’e siyasi müdahale imkânı verecektir.

Keywords
Bir Kuşak Bir Yol projesi, iktisadi kapasite, Çin, küresel tahakküm, borç diplomasisi.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri