Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Pisi Çizgi Filminin İçerdiği Değerler Açısından İncelenmesi
Bu çalışmanın amacı okul öncesi dönem çocuklarını hedef alan Pisi çizgi filminin, içerdiği değerler açısından incelenmesidir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemine uygun yürütülmüştür. Çalışma kapsamında Pisi çizgi filminin araştırmanın yürütüldüğü tarihe kadar yayınlanan tüm bölümleri (52 bölüm) izlenerek içerik analizi yöntemi ile değerler açısından incelenmiştir. Araştırmada Pisi çizgi filminin içeriği MEB tarafından belirlenen on kök değer ile 2013 okul öncesi eğitim programının içerdiği değerler birleştirilerek belirlenen on beş değer kapsamında incelenmiştir. Bu değerler yardımseverlik, sorumluluk, hoşgörü, dürüstlük, saygı, sevgi, güven, dostluk, eşitlik, adalet, özgürlük, özdenetim, vatanseverlik, sabır ve dayanışmadır. Değerlerin çizgi filmde yer alma durumlarına ilişkin içerik analizi sonucunda elde edilen bulgular frekans değerleri şeklinde özetlenerek tablolaştırılmıştır. Bunun yanı sıra rastlanan her bir değer çizgi filmin ilgili kısımlarından yapılan doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. Araştırma sonucunda Pisi çizgi filminin bu çalışma kapsamında incelenen 52 bölümünde toplam 236 kez değerlerle ilgili ifade saptanmıştır. Çizgi filmde en çok yer verilen değerlerin yardımseverlik ve sevgi değerleri olduğu görülmüştür. Ayrıca vatanseverlik değerine hiç yer verilmediği, en az yer verilen değerin ise adalet olduğu belirlenmiştir.

Keywords
Erken çocukluk dönemi, Çizgi film, Değerler

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri