Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Erciş Tekler Mahallesi Mezarlığı’nda Bulunan Karakoyunlu Dönemi Mezar Taşları
Türkistan’da boylar halinde yaşayan ve Moğol istilaları sonucunda Anadolu’ya göç eden Barani veya Baranlu gibi boylar, XIV. yüzyılın ikinci yarısında Bayram Hoca önderliğinde bir araya gelerek Karakoyunlu Devleti’ni kurmuşlardır. Bir asırdan fazla tarih sahnesinde kalan ve devletlerini kurdukları coğrafyanın Türk yurdu olarak kalması hususunda önemli rol oynayan Karakoyunlular için Erciş büyük önem arz etmektedir. Hâkim oldukları coğrafyada önemli faaliyetler gerçekleştirdiği gibi ilk başkentleri Erciş olması münasebetiyle siyasi faaliyetlerini burada yoğunlaştıran Karakoyunlular, şehrin imarına da büyük önem vermişlerdir. Bugün ilçenin birçok noktasında bulunan ve yok olmaya yüz tutmuş bu eserler bir yandan dönemin tarihine ışık tutarken diğer yandan Karakoyunluların sanatsal alanda geldikleri nokta ile bölgedeki kültürel mirasın etkileşimi ve gelişimine katkıları hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Erciş ve çevresinde Karakoyunlu dönemine ait kültür varlıklarının önemli bir kolunu tarihi mezarlıklar ve mezar taşları oluşturmaktadır. Bu mezarlıklardan birisi de içinde Karakoyunlu dönemi mezar taşı geleneklerini yansıtan özgün form ve süslemelere sahip mezar taşlarının bulunduğu Tekler Mahallesi Mezarlığı’dır.

Keywords
Karakoyunlu, mezarlık, mezar taşı, Erciş, Tekler Mahallesi.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri