Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Takipçiler Nezdinde Sosyal Medya Fenomenlerinin Kanaat Önderliği Ölçeği
Kanaat Önderliği kavramı 20. Yüzyılın ortalarına doğru yapılan ampirik çalışmalarla vücut bulmuştur. En çok bilinen tâbiriyle Sosyal Medya Fenomenleri (SMF) ise son dönemlerde hayatımıza giren sanal kişiliklerdir. Her ikisi de bilinirlilikleri kadar toplumsal olay ve süreçlerdeki nüfûzlarıyla da öne çıkmaktadır. Bu çalışmada amaçlanan; takip edicilerin, SMF’ni kanaat önderi olarak görmede belirleyici olan faktörleri/motivasyonları ortaya koymaktır. Kanaat önderliği çalışmalarında, fikir arayanlar nezdinde gerçekleştirilen araştırmalardaki ölçeklere yoğunlaşarak söz konusu araştırmaya ait ölçek soruları hazırlanmıştır. Araştırma online ortamda gerçekleştirilen anket yoluyla 571 kişi üzerinde yürütülmüştür. Elde edilen dönütler neticesinde ölçeğin; güvenilir (?=,926) ve geçerliliğe (?2/df=2.735, p<,05, RMSEA=,055, RMR=,081, NFI=,90, CFI=,94, GFI=,90, TLI=,93) sahip olduğu SPSS ve AMOS programlarınca bulgulanmıştır. Nihayetinde; takip ediciler, “Bilgi, Yakınlık, Taklit, Güven, Eğlence ve İletişim” motivasyonlarıyla SMF’ni bir kanaat önderi olarak gördükleri sonucu, istatistiksel anlamda ortaya çıkmıştır.

Keywords
Sosyal medya fenomenleri, kanaat önderliği, ölçek geliştirme, sosyal medya.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri