Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Cumhuriyet Şiirine Yön Veren Şair: Yahya Kemal Beyatlı
Türk edebiyatının zirve şahsiyetlerinden Yahya Kemal hatıra, portre, makale, mektup, deneme, tenkit, sohbet, tarih gibi edebi türlerin çoğunda yazılar kaleme almış olmasına rağmen şiirleriyle edebiyatımızda yer edinmiş bir fikir adamıdır. Yahya Kemal, şiirlerinde dilin mükemmeliyet imkânlarını sonuna kadar denemiş, taramış ve ulaşmış şairlerdendir. Şair, şiirin çeşitli problemleri üzerinde ayrıntılı bir şekilde düşünmüştür. O, şiiri meydana getiren unsurlar üzerinde çokça düşünmüş, her bir unsuru ince eleyip sık dokumuş ve bu konuda çeşitli tekliflerde bulunmuştur. Türkçenin tarihi seyrini titizlikle izleyerek, milletin yüzyıllar boyunca dilde kullandıkları etkileyici gizemleri tefahhus ederek bulmuş, şiirlerinde tatbik etmiştir. Yahya Kemal’in sanat anlayışını ve şiirini daha iyi kavrayabilmek ve belli bir zemine oturtabilmek onun edebi şahsiyetinin inşasında kuramların yeri oldukça önemlidir. Bu çalışmada, Yahya Kemal’in şiirleri, düz yazıları dikkate alınarak onun edebi şahsiyetini oluşturan temel kuramlar tespit edilip verilmek istenmiştir. Yapılan tespitler, Türk edebiyatında özel yeri bulunan şair ve yazarın portresini ortaya koyma ve şiirini anlamlandırma noktasında katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Yahya Kemal’in sanat anlayışını ve şiirini daha iyi kavrayabilmek ve belli bir zemine oturtabilmek onun edebi şahsiyetinin inşasında kuramların yeri oldukça önemlidir. Bu çalışmada, Yahya Kemal’in şiirleri, düz yazıları dikkate alınarak onun edebi şahsiyetini oluşturan temel kuramlar tespit edilip verilmek istenmiştir. Yapılan tespitler, Türk edebiyatında özel yeri bulunan şair ve yazarın portresini ortaya koyma ve şiirini anlamlandırma noktasında katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Keywords
Yahya Kemal, şiir, Cumhuriyet, kuram, edebiyat.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri