Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Yerli Turistlerin Algıladıkları Seyahat Risklerinin Destinasyon Satın Alma Süreçlerine Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
Bu çalışmada yerli turistlerin yabancı ülke destinasyonlarına ilişkin risk algılarının belirlenmesi ve ilgili risklerin destinasyon satın alma süreçlerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan 500 anket Mayıs-Ekim 2019 döneminde Antalya destinasyonunu paket tur satın alarak ziyaret eden ve daha önce yurtdışına çıkmamış yerli turistlere yüz yüze iletişim kurularak ulaştırılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler (454 anket) SPSS programında analize tabi tutulmuştur. Yapılan analizlerde yerli turistlerin yabancı destinasyonlarla ilgili olarak psikolojik, fiziksel, finansal, zamansal ve sosyal boyutlarda risk algıladıkları belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların çoğunluğunun yabancı destinasyonlarla ilgili genel risk algılarının yüksek (%69) ve yabancı destinasyonları seyahat niyetlerinin düşük (%57) düzeyde gerçekleştiği belirlenmiştir.

Keywords
Destinasyon seçim süreci, algılanan risk, yerli turist, Antalya.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri