Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Türkiye’nin Yakın Siyasi Tarihi ve Hürriyet Gazetesi’nde Laiklik Haberleri: Aydın Doğan Dönemi
Türkiye’nin yakın siyasi tarihini medya ve siyaset ilişkisi çerçevesinde ele alan bu çalışma, değişmeyen gündem maddelerinden birisi olarak laiklik ilkesini Hürriyet Gazetesi’nin genel yayın politikasından hareket ederek ele almaktadır. Bu kapsamda Aydın Doğan’ın Hürriyet Gazetesi’ni satın aldığı 1994 yılı sonrası, 2010 yılına kadar incelenmektedir. Temel amaç olarak ise aynı süreçte Türkiye’yi yöneten siyasi iktidarlarla Hürriyet Gazetesi’nin bakış açısının ‘laiklik algısı’ söz konusu olduğunda örtüşüp örtüşmediği konusuna odaklanılmaktadır. Metodolojik olarak siyasi tarih bilgisinin verilmesi, laiklikle ilgili kavramsal arka planın aktarılması ve laikliğin Türkiye’deki serüveni hakkında basının oynadığı role değinilmesi örnek olayların anlaşılması açısından ön açıcıdır. Ayrıca laiklik ilkesi kavramsal ve tarihsel analize tabi tutularak hem Batı’daki serüveni üzerinde durulmakta hem de Türkiye’deki yolculuğuna değinilerek betimleme yöntemi izlenmektedir. Çalışmanın sonunda Hürriyet Gazetesi’nin izlediği yayın politikasıyla daha çok Fransız tarzı laikliğe yakın durduğu vurgulanmaktadır.

Keywords
Aydın Doğan, Hürriyet Gazetesi, laiklik, medya, başörtüsü, darbe.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri