Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYGUN HESAP PLANINA GEÇİŞ SÜRECİNDE BÜYÜKBAŞ HAYVAN TİCARET İŞLETMELERİ İÇİN MUHASEBE KAYIT ÖNERİLERİ
Canlı varlıkların değişim kapasitesine sahip olmaları, onların diğer varlıklardan ayrılmalarını gerekli kılmaktadır. Mevcut tek düzen hesap planı, canlı varlık alım satımı yapan işletmelerde uluslararası muhasebe standartlarına uygun işlemlerin yapılmasına yönelik özellikli hesapları içinde barındırmamaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda Kamu gözetim kurumu tarafından oluşturulan yeni hesap planı taslağı, tarımsal ürün üreten, alım satımını gerçekleştiren bu işletmeler için özel hesaplar sunmakta ve bu işletmelerde TMS 41 e uygun bir muhasebe sistemine imkân sağlamaktadır. Bu çalışma, Kamu gözetim kurumu tarafından oluşturulmuş olan yeni hesap plan taslağı ve Türkiye muhasebe standartı 41 tarımsal faaliyetler standartına uygun olarak canlı varlık alım satımı yapan işletmelerde muhasebe kayıtlarının uygulanması sürecine katkı sağlamak amacı ile kayıt örnekleri sunmaktadır.

Keywords
Finansal Raporlama Standartları, Muhasebe Hesap Planı, TMS 41,Tarımsal Muhasebe, Muhasebe

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri