Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İki Berlin Hatırası Örneği Üzerinden Avrupa’dan Osmanlı’ya Rol Model Olarak Almanya
Birinci Dünya Savaşı ile birlikte Osmanlı Devleti ve Almanya’nın müttefik olması sebebiyle iki ülke arasında asker, bürokrat ve yazar takımlarının karşılıklı seyahatleri artar. Bu seyahatlerden ikisi; Mehmet Akif ve Cenap Şahabettin’in Berlin’e dair izlenimlerini aktardıkları biri şiir, diğeri nesir türündeki eserlerle karşımıza çıkar. “Berlin Hatıraları” ve Avrupa’dan Mektuplar’da Almanya’nın 19. yüzyıldan itibaren her alanda gösterdiği hızlı ilerleyişin sebeplerini, özellikle Berlin’in sosyal hayatı üzerinden vermeye çalışan şairler, bir taraftan da bu şehri diğer Avrupa ülkelerine ve Osmanlı’ya rol model olarak gösterirler. Buradan hareketle; iki eserde Berlin izlenimlerindeki ortak ya da farklı vurgular, Osmanlı ve Almanya mukayeselerinde öne çıkan hususlar ile şairlerin İstanbul’a ve Berlin’e yönelik tespitlerini ortaya çıkarmak bu çalışmanın başlıca amacını oluşturur. Böylece Osmanlı’nın hangi ölçüler çerçevesinde Batı’yı örnek alması gerektiği şairlerin değerlendirmeleriyle birlikte ortaya konulacak ve çalışma bu noktalar üzerinde yoğunlaşacaktır.

Keywords
Mehmet Akif Ersoy, Berlin Hatıraları, Cenap Şahabettin, Avrupa Mektupları, rol model.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri