Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Teknolojinin Tarihle Buluşması: Yıldız Sarayı Fotoğraf Albümleri
Dijitalleştirme bir koruma stratejisi olarak ve genişleyen erişimdeki faydaları açısından evrensel olarak kabul edilmiş durumdadır. Dolayısıyla, kültürel miras içerisinde yer alan bilgi kaynaklarını bünyesinde barındıran kültürel bellek kurumları olan müzeler, arşivler ve kütüphanelere koruma ve erişim konusunda sorumluluk düşmektedir. Kültürel bellek kurumlarının bu bilgi kaynaklarını kullanıcı ihtiyaç ve beklentilerine uygun şekilde sunabilmesi ve koleksiyonlarını gelecek nesillerin de kullanabilmesi için teknolojik gelişmelere uyum içinde altyapı olanaklarını geliştirerek hizmet verme zorunluluğu oluşmaktadır. Bu çerçevede bu çalışmada, nesli tükenmekte olan fotoğraf koleksiyonlarının korunmasına dikkat çekilerek, kültürel mirasın hem tarihi bilgi veren hem de çağdaş topluma farklı perspektifler sunan en değerli materyallerinden biri olan nadir eser niteliğindeki fotoğraf koleksiyonlarının dijitalleştirilerek hem özgün yapılarının korunması hem de elektronik ortamda kolay erişilebilirliğinin sağlanması konusu ele alınmaktadır. “İstanbul Üniversitesi II. Abdülhamid Fotoğraf Albümleri Projesi” örneğinden yola çıkılarak fotoğraf koleksiyonunun dijital ortama aktarılması sonucundaki koruma ve erişim kazanımları tartışılmakta ve değerlendirilmektedir.

Keywords
Kültürel miras, dijitalleştirme, Abdülhamid Fotoğraf Albümleri, İstanbul Üniversitesi, Nadir Eserler.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri