Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Türk Öğrencilerin Kültürel Tercihlerine İlişkin İngiliz ve Amerikan İngilizcesi Arasındaki Ayrım
Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin İngiliz ve Amerikan İngilizcesi sözcükleri (ve onların yazılış ve hecelenişleri) arasındaki ayrımı yapabilme yetenekleri ve öğrencilerin İngiliz ve Amerikan aksanlarına olan tutumları ve ikisi arasındaki tercihleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. İngiliz ve Amerikan aksanları olmak üzere telafuz modelleri tercihleri de araştırılmıştır. Çalışmaya Ege bölgesinde bir Devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan % 41.4'i erkek and % 58.6'sı kız olmak üzere toplamda 140 öğrenci katılmıştır. Bulgular, öğrencilerin İngiliz ve Amerikan İngilizcesi sözcüklerini ayırt etme yetenekleri ve onların İngilizce yetenek seviyeleri, İngilizce öğrenmek için geçirdikleri yıl sayısı ve İngiliz ve Amerikan kültürlerine olan tercihleri arasında pozitif ilişki olduğunu göstermiştir. Diğer bulgularsa İngiliz ve Amerikan kültürlerine olan tercihler, Türk ve İngiliz/Amerikan kültürleri arasındaki farklılıklar arasında makuldan kuvvetli tercihlere varan sonuçlar vermiştir. Ayrıca, Türk öğrencilerin Amerikan aksanını İngiliz aksanına nazaran daha çok sevdikleri görülmüştür.

Keywords
İngiliz İngilizcesi, Amerikan İngilizcesi, kültürel tercih, telafuz

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri