Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Turizm Paydaşlarının Turizmin Etkilerine Bakış Açısı: Kapadokya Örneği
Turizm, tüm paydaşların iş birliği içerisinde hareket etmesiyle sadece kentsel bölgelerde değil kırsal alanlarda da istihdamı, ekonomik büyümeyi, sosyal ve kültürel bütünleşmeyi sağlayacak potansiyele sahiptir. Turizm aynı zamanda, yerel, kültürel ve tarihi değerlere, doğal çevreye, ekolojiye yönelik farkındalığın artırılması açısından da önem arz etmektedir. Konunun önemi dahilinde bu çalışmada Kapadokya Bölgesi paydaşlarının turizmin etkileri konusundaki düşünceleri ve farkındalıklarının ortaya konması amaçlanmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve 15 paydaş temsilcisi ile mülakat gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen 15 görüşme içerik analizine tabi tutulmuş ve analiz sonucunda Sosyo-Kültürel Etki, Ekonomik Etki, Çevresel Etki, Yönetim ve Yerel Halk olmak üzere beş ana tema belirlenmiştir. Görüşmeler bölgede ekonomik kaygıların, sosyal ve çevresel kaygılardan daha fazla olduğunu ortaya çıkarmıştır. Aynı zamanda destinasyonda yönetim örgütünün ilişkilerinin yetersiz olduğu ve yerel halkın turizm konusunda bilinçsiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Paydaş, turizmin etkileri, nitel araştırma, turizm, Kapadokya.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri