Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Kur’ân’da Kinâye ve Ta?riz Sanatının Kullanma Nedenleri
Belâgat sanatlarından biri olan ve mecazî bir anlatım şekli diye bilinen kinâye ve ta?riz, Araplarda sarahaten ifade edilen anlatım şeklinden daha fasih sayılmış ve âlimlerin birçoğu da bu gerçeği ifade etmişlerdir. Nitekim kelamın en fasihi olan Kur’ân’ın, Arap dili ile nazil olması hasebiyle birçok yerinde kinaî ifadelere rastlamak mümkündür. Bu nedenle Allah’ın, Kur’ân ’da vermiş olduğu mesajları doğru ve sağlıklı biçimde yorumlamak, anlamak ve istifade etmek için Arap dilinde mevcut olan kinâye sanatını bilmek gerekmektedir. Diğer taraftan Kur’ân’da gelen kinâyeli ifadelerin birçok nedenleri de olduğu bir gerçektir. Bu nedenleri de bilmek yine Kur’ân’ın anlaşılmasında çok önemli bir yere sahiptir. Bu kısa çalışmada söz konusu nedenleri Kur’ân ayetlerinin örnekliğinde mümkün olduğu kadar detaylandırarak üzerinde duracağız.

Keywords
Kur’ân, Arap dili, Kinâye, Ta?riz, Neden

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri