Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İşletme Yönetimi Programı Metaforları: Kocaeli MYO İşletme Yönetimi Programı Uzaktan Eğitim Öğrencileri Örneği
Bu araştırmada; işletme bölümünde öğrenim gören öğrencilerin öğrenim gördükleri bölüme yönelik algılarını metaforlar yardımıyla keşfetmek amaçlanmıştır. Öğrencilerden “işletme bölümü ... gibidir/-ye benzer, çünkü ...” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Ayrıca öğrencilerin cinsiyet, yaş, anne ve baba eğitim düzeyleri hakkındaki demografik bilgilere ait sorular sorulmuştur. Araştırma Kocaeli Meslek Yüksekokulunda 2018-2019 eğitim-öğretim yılında işletme bölümünde uzaktan eğitim öğrenim gören öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın kapsamına kolayda örneklem metoduyla gönüllü olarak katılan öğrenciler alınmıştır. 40 öğrenci üzerinde yapılan araştırma analizinde 32 öğrencinin 29 metafor kullandığı belirlenmiştir. 8 öğrencinin kurduğu cümleler mantıksal bir neden taşımadığından kapsam dışı bırakılmıştır. Nitel araştırma yöntemi benimsenerek verilere içerik analizi uygulanmıştır. Öğrencilerin kullandıkları metaforlar, kariyer geleceği, kendini geliştirme, eğitim imkanı ve eğitimsel zorluk kategorilerinde toplanmıştır. Araştırma sonucuna göre öğrencilerin işletme bölümünde öğrenim görmekten memnun oldukları görülmüştür. İşletme bölümünde öğrenim gören öğrencilerin % 71,6’ sının kariyer geleceği hakkında metafor ürettiği belirlenmiştir. İşletme bölümünün öğrenciler için hayatı kolaylaştıran, iş bulma ve imkanı sağlayan bir bölüm olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Metafor, nitel araştırma, işletme yönetimi bölümü, önlisans öğrencileri.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri