Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Özel Yetenekli Öğrencilerin Sınıf Ortamındaki Davranışlarına Yönelik Öğretmenlerin Görüşleri
Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin, özel yetenekli öğrencilerin davranışlarının sınıf ortamına yansıması yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseninde tasarlanmış olup çalışmada amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunu sınıfında özel yetenekli öğrenci bulunan 21’i kadın, 4’ü erkek toplam 25 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama süreci 2018 yılında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Bunun sonucunda araştırmaya katılan öğretmenler, sınıflarında bulunan özel yetenekli öğrencilerin genelde olumlu davranışlar gösterdiğini, kısmen olumsuz davranışlar sergilediğini ifade etmiştir. Öğretmenler, öğrencilerin olumlu ve olumsuz davranışlarıyla ilgili çeşitli yöntemler kullandıklarını ifade etmekle birlikte sınıfında özel yetenekli öğrenci bulunan meslektaşları için de çeşitli önerilerde bulunmuştur.

Keywords
Özel yetenekli öğrenciler, sınıf öğretmeni, öğrenci davranışları, öğretmenlerin görüşleri.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri