Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Türkiye ve Azerbaycan Türkçesinde Basit Yapılı Belirsiz Özneli Cümlelerin Karşılaştırılması
Özet Oğuz Türkçesinin en eski iki önemli kolunu Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesi oluşturur. Türkiye ve Azerbaycan Türkçesi Eski Oğuz Türkçesinin bütün dilsel ve sözdizimsel özelliklerini kendinde barındırır. Yaşadıkları coğrafi farklılıklar Oğuzlar arasında değişikliğe özellikle dil alanında ciddi değişikliklere yol açmamıştır. Cümlenin yapısı, cümledeki öğelerin dizilişi ve cümlenin anlam yönü bakımından Oğuz Türkçesinin lehçeleri arasında ciddi farklılıklar görülmez. Türkiye ve Azerbaycan Türkçesi cümle yapısı bakımından ikiye ayrılır. Basit ve Birleşik cümleler. Basit cümle Türkiye ve Azerbaycan Türkçesinde esas öğelerden oluşan tek yargılı cümlelerdir. Söz konusu lehçelerde basit cümlelerin kendi içinde birkaç yapısal mantıksal tipleri bulunur. Türkiye ve Azerbaycan Türkçesinde basit cümle yükleme göre şekillenen yapısal mantıksal tiplere ve özneye göre şekillenen yapısal mantıksal tiplere ayrılır. Çalışmada Türkiye ve Azerbaycan Türkçesinde basit cümlenin yükleme göre şekillenen yapısal mantıksal tipi olan belirsiz özneli cümleler karşılaştırılmış söz konusu lehçelerde kullanılan belirsiz özneli cümlelerde ortaya çıkan farklılık ve benzerlikler gösterilmiştir.

Keywords
Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, basit yapılı, belirsiz özneli cümle.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri