Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Gulâmî’nin Dâsitân-ı Hadîcetü’l Kübrâ Adlı Eserinin Bilinmeyen İki Nüshası ve Diğer Nüshalarına Dair
Türk edebiyatında, Hz. Muhammed’in ilk hanımı olması ve İslam’a yaptığı hizmetler dolayısıyla Hz. Hatice’yi konu alan birçok eser vücuda getirilmiştir. Bu eserlerden birisi de Gulâmî’nin Dâsitân-ı Hadîcetü’l Kübrâ adlı eseridir. Eserin hangi Gulâmî’ye ait olduğu konusunda tam bir bilgi mevcut değildir. Zira 20. yüzyılda yaşamış şairleri saymazsak kaynaklarda Gulâmî mahlaslı üç şair olduğu görülmektedir. Nüshalar üzerinde yapılan incelemelerde de bir sonuca varılamamış, eserin müellifinin hangi Gulâmî olduğu tam olarak tespit edilememiştir. Gulâmî’nin mezkûr eserinin Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi’nde olan nüshası dışındaki nüshalarının, bu nüshalarla ilgili birçok bilimsel çalışma yapılmasına rağmen Gulâmî’ye ait olduğu fark edilememiştir. Bu çalışmada, bu nüshalar ve eserin yeni tespit edilen nüshalarının tanıtımı yapılmıştır.

Keywords
Gulâmî, Türk edebiyatı, Dâsitân-ı Hadîcetü’l Kübrâ, bilinmeyen nüshalar.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri