Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KATILIM BANKACILIĞININ FON KULLANDIRMA İŞLEMLERİNİN İSTİHDAM ÜZERİNE ETKİLERİNİN ANALİZİ: (2010:01-2019:11)
Bu çalışmada 2010:01 ile 2019:11 dönemi için aylık verilere dayanılarak İslam (Katılım) Bankacılığı’nın fon kullandırma işlemlerinin istihdama olan etkisi analiz edilmiştir. Çalışmada çözüm; Greatl programında Vektör Otoregresif Modeller (VAR) ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma için oluşturulan modelde bağımlı değişken toplam istihdam (N), bağımsız değişkenler; katılım bankaları Özel Sektör Kredileri (PSC), Hanehalkı Kredileri (HNK) ve Toplam Kredilerden (TPLK) oluşmaktadır. Çalışmada ekonometrik model olarak çift logaritmik model kullanılmıştır. Analizlerin çözümü Greatl programında gerçekleştirilmiştir. Analizde ADF Birim-Kök Testi, gecikme uzunluğu, Eşbütünleşme Testi, Etki–Tepki Analizi, Varyans Ayrıştırması ve Birim Çembere Göre Var Ters Kökleri testleri yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda; PSC ile N arasında uzun dönemde negatif yönlü bir ilişki olduğu, kısa dönemde ise iki değişken arasında herhangi bir ilişkinin olmadığı, HNK ile N arasında kısa dönemde pozitif yönlü bir ilişki olduğu, uzun dönemde ise iki değişken arasında herhangi bir ilişkinin olmadığı, TPLK ile N arasında uzun dönemde pozitif yönlü bir ilişki olduğu, kısa dönemde iki değişken arasında bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir.

Keywords
İslami Bankacılık, Katılım Bankacılığı, Geleneksel Bankacılık, İstihdam, VAR.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri