Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Ölüm Kaygısı ve Gösterişçi Tüketim Eğilimi
Bu araştırma ölüm kaygısı ile gösterişçi tüketim eğilimi arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma 25 mayıs-12 haziran 2013 tarihleri arasında Balıkesir İlinde bir siyasi partinin merkez ilçe teşkilatında katılımcılar ile yüz yüze görüşülerek uygulanmıştır. Araştırmaya 31 kadın ve 50 erkek olmak üzere 81 kişi katılmıştır. Araştırmada Demografik Veriler Anketi, Thorson-Powel Ölüm Kaygısı Ölçeği ve Gösterişçi Tüketim Eğilimi Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya katılanların %63’ü erkek, %40,7’si 44- 56 yaş grubunda, %58,0’ının geliri giderine denk, %59,3’ü dini inancını orta düzeyde görüyor, %88,9’u ailesiyle birlikte yaşıyor, %43,2’si yaşamda bulunduğu konumdan memnun, %75,3’ü hayatının büyük kısmını il merkezinde geçirmiş ve %86,4’ü kendisini orta sınıf olarak hissettiğini ifade etmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Ölüm Kaygısı Ölçeği puan ortalaması 51,01 ve Gösterişçi Tüketim Eğilimi puan ortalaması 32,19 olarak bulunmuştur. Araştırmada Gösterişçi Tüketim Eğilimi ile Yaş grupları arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (F= 3,033; p<0,05) . Araştırma sonuçlarına göre ölüm kaygısı ile gösterişçi tüketim eğilimi arasında bir ilişki tespit edilememiştir.

Keywords
Ölüm, kaygı, gösterişçi tüketim, ilişki, eğilim.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri