Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Hamd ile Başlayan Sûrelerin Değişik Yönlerden Değerlendirilmesi
Bilindiği üzere muhataba önemli bir mesaj verilmek istendiğinde, söze onun ilgisini çekecek bir ifade ile başlamak edebî sanatlardan biri olarak kabul edilmiştir. Bu açıdan meseleye bakıldığında Kur’ân’ın da sûre başlangıçlarında bu yöntemi kullandığı görülecektir. Kur’ân’da Yüce Allah, sûrelere değişik ifade kalıplarıyla başlamış, bununla muhataplarına vermek istediği mesajın dikkatle dinlenilmesini sağlamıştır. Bu durum da Kur’ân’ın mu’cizevi yönlerinden biri olarak kabul edilmiş, tefsir usulü ve Kur’ân ilimlerine dair kitaplarda ayrı bir başlık altında ele alınıp incelenmiştir. Bu çalışmada da sûrelerin başlangıçları konusu ele alınarak, “elhamdülillah” cümlesi ile başlayan sûreler üzerinde durulacaktır. Sûrelenin tertibi hakkındaki görüşler açıklanarak, sûre başlangıçlarında kullanılan değişik ifade kalıpları konusunda bilgiler verilecektir. Çalışmanın asıl mevzusu olan “elhamdülillah cümlesiyle başlayan sûreler” tek tek mevzubahis edilerek, bu sûreler arasındaki ortak ve farklı yönler ortaya konulacaktır. Bu şekilde ilmi muhitten gelen “ezeli kelamın” ifade kalıplarında, sonsuz hikmet maslahatların olduğu gerçeği, sûre başlangıçları ile de gösterilmeye gayret edilecektir.

Keywords
Kur’ân, sûre, başlangıç, ezeli kelam, elhamdülillah.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri