Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Yerel Yönetimlerde Etik Kavramının Önemi Üzerine Bir Çalışma
Yerel yönetim kuruluşları hizmet konusunda halka en yakın kuruluşlardır. Çevre temizliği ve düzenlemesinden ulaşıma, barınma ve altyapıdan eğitim ve sağlığa tüm konular yerel yönetimlerin hizmet sunduğu, sosyal yaşamı ilgilendiren konulardır. Tüm bu hizmetlerin sunumunda, yerel yönetimlerin halkın güven ve itibarını kazanması bir esastır. Bu itibar ve güvenin sağlanmasında ise davranışları ile örnek olabilen ve etik ilkelerden ayrılmayan yöneticiler büyük önem taşımaktadır. Yerel yöneticilerin her zaman tutarlı ve halka değer vererek, dinleyerek, iletişim kanallarını daima açık tutarak hizmetlerini sunması, kendi başarılarını artırırken, etik ilkeleri kurumlarında hayata geçirmelerini de kolaylaştıracaktır. Ancak çalışma kapsamında ele alınan örneklerle de görüleceği üzere, yolsuzluk ve etik ihlalleri ile gündeme gelen yerel yöneticiler ise başarıları ile birlikte kendi itibarlarını da yok edeceklerdir. Literatür taramasına dayalı olarak yürütülen bu çalışmada; yerel yönetimlerde etik kavramının önemi, uygulamada farklı örnekler çerçevesinde ele alınacaktır.

Keywords
Yerel Yönetimler, Etik, Halk, Etik İlkeler, Yolsuzluk

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri