Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Dil Dizgesinde Ettirgenlik Sorunu: Rus Dili Örneği
Ettirgen teriminin fiile yönelik kullanımı XX. yüzyılın başında Hint-Avrupa dil ailesini ve özellikle Slav dillerini araştıran Fransız dilbilimci A. Meillet’in çalışmalarında bulunmasına rağmen ettirgenlik kavramının dilbilim çerçevesinde incelemeleri 1960’lı yıllarda başlamıştır. Sovyet dilbiliminde dilbilimsel tipoloji çerçevesinde ettirgenlik kavramına ve tipolojisine yönelik geliştirilen yaklaşım B. Comrie’nin çalışmalarında tanıtılmış ve ettirgen yapıların tipoloji araştırmalarında bir model olarak kabul edilmiştir. Çağdaş Rus dilinde ettirgenlik kategorisi birçok çalışmada ele alınmasına rağmen günümüz dilbilim ve Rus dili araştırmalarında da tartışmalı bir konudur. Bu çalışmada ettirgenlik kavramına yönelik geliştirilen yaklaşımlar çerçevesinde ettirgenliğin Rus dilindeki yapılandırılması ele alınmıştır. Çalışmada çağdaş Rus diline özgü olan morfoleksikal yapı kavramı ileri sürülmüş ve örneklerle açıklanmıştır. Çağdaş Rus dilindeki ettirgen yapıların sınıflandırılması ve çözümlenmesi için eş zamanlı betimlemenin yanı sıra art zamanlı bir yaklaşımın uygulanmasının gerektiği öne sürülmüştür. Ettirgenlik araştırmalarının farklı dillerde gerçeklikle ilgili bilgilerin dil dizgesinde kodlama modellerinin incelenmesi açısından önemi vurgulanmıştır.

Keywords
Rusça, ettirgenlik, dilbilim, tipoloji

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri