Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YAZILIM SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNİN İŞLETME PERFORMANSININ BULANIK VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ
Son yıllarda işletmelerin sürdürülebilir büyüme elde etmesinde yararlandıkları en önemli rekabet araçlarından biri inovasyondur. İnovasyon ile işletmeler üretim, finans ve pazarlama performanslarını önemli derecede arttırabilmektedir. Bu çalışmada İzmir ilinde yazılım sektöründe faaliyet gösteren yirmi işletmenin performans etkinliği sıralaması bulanık veri zarflama analizi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Bulanık etkinlik analizi için girdi değişkenler olarak işletmelerin üniversite işbirliği düzeyi, ürün inovasyonu ve süreç inovasyonu derecelendirme puanları alınmıştır. Çıktı değişkenler olarak ise yazılım geliştirme performansı, pazar performansı ve finansal performans skorları alınmıştır. Girdi ve çıktı değişkenlere ilişkin veriler işletmelere uygulanan bir anket yoluyla elde edilmiştir. Bulanık veri zarflama analizi ile klasik veri zarflama analizi modelleri ile elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu çalışmada İzmir ilinde yazılım sektöründe faaliyet gösteren yirmi işletmenin işletme performansına göre klasik veri zarflama analizi ve bulanık veri zarflama analizi yöntemi ile sıralanması amaçlanmıştır.

Keywords
Bulanık Veri Zarflama Analizi, İnovasyon, İşletme Performansı

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri