Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Eski Kültürlerde Gök ve Güneşle İlgili Bazı Kavramların Kıpçak Sözlüklerine Yansıması
İnsanlar ilk çağlardan beri doğa unsurlarını ve olaylarını gözlemlemişlerdir. Gök cisimlerinin düzenli hareketlerinden, özellikle zamanı gösteren unsur olarak yararlanmış, yaşamlarını kolaylaştırmışlardır. Tarihî dönemlerde hemen hemen her toplumda ve dinlerde gök unsurları kutsiyet de kazanmıştır. Bu durum söz varlığına da yansımıştır. Hem bilimsel olarak insanlığa sağladığı fayda hem kutsal olma yönleriyle gök ve güneşin, çok eski çağlardan beri insan yaşamında özel yerleri olmuştur. Zamana, mekâna ve dinlere göre kutsallığı değişiklik gösterse de gök, güneş ve ilgili sözler Türkçede de yerini almıştır. Makalede, tarihi Kıpçak Türkçesinin üç alanında (Codex Cumanicus, Memlûk ve Ermeni harfli Kıpçak Türkçeleri) gökyüzü ve güneş ile ilgili söz varlığı ele alınacaktır. Bu kelimeler kozmolojik, dinî, edebî, mistik, kültürel ve dil yönüyle değerlendirilecektir.

Keywords
Türk Dili, Tarihî Kıpçak Türkçesi, gök, güneş, kült, söz varlığı.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri