Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Ticari ve Finansal Açıklık ile Ekonomik Büyüme İlişkisi: GMM Panel Veri Analizi
Küreselleşen dünyada ticari ve finansal açıklık özellikle son yarım yüzyılda iktisadi önemini arttırmaktadır. Ticari serbestlik ülkelere uluslararası rekabet güçlerini arttırma ve ihtiyaç duydukları teknolojiye sahip olma imkanı vermektedir. Finansal açıklık ise finans piyasalarının düzenlenmesi, geliştirilmesi ve gerekli döviz ihtiyacının karşılanması yoluyla ülke ekonomilerine iktisadi fırsatlar sunmaktadır. Bu çalışmada düşük, orta düşük, orta yüksek ve yüksek gelirli ülkelerde ticari ve finansal açıklığın ekonomik büyüme üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Dinamik panel veri yönteminin kullanıldığı ve 1996-2017 yılları arasını kapsayan dönemin analiz edildiği çalışmada ticari açıklık düşük, orta düşük, orta yüksek ve yüksek gelirli ülkelerde ekonomik büyüme üzerinde pozitif bir etki oluşturmaktadır. Finansal açıklı ise düşük ve yüksek gelirli ülkelerde ekonomik büyümeyi pozitif etkilerken orta düşük ve orta yüksek gelirli ülkelerde ise çok küçük olmakla birlikte negatif yönde etkilemektedir.

Keywords
Ticari açıklık, Finansal açıklık, Büyüme, Panel veri Analizi

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri