Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Erken Dönemden Klasik Döneme Osmanlı Devleti’nde Kadın-Ekonomi İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
Osmanlı Devleti’nde kadının ekonomik hayattaki varlığı ve konumu, tarihi yapanların reel hikâyelerine sadık kalmak ve bütünsel bir tarih anlatısı ortaya koymak açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada, erken dönemden klasik döneme Osmanlı Devleti’nde kadın-ekonomi ilişkisi çerçevesinde; Osmanlı ekonomik hayatına kadının etkin katılımı ile Osmanlı çalışma yaşamının, kadının konumuna olan etkisi mütalaa edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada yöntem olarak betimsel araştırma modeli esas alınmıştır. Bu bağlamda ilgili alanyazın taranmış söz konusu konuya ilişkin veriler içerik çözümlemeleri yapılarak sunulmuştur. Bulgulara göre, patriarkal toplum yapılanmasının Arap, Fars, Bizans kültürleri ile Osmanlı coğrafyasına sirayet etmesi ve bu fikirlerin coğrafyada uygun zemin bulmasıyla kadının sosyal ve ekonomik hayattaki görünürlüğü, ahlaki ve siyasi iradelerce dönem sınırlandırılmıştır. Ancak imparatorluğun kendine özgü koşulları içinde Osmanlı kadını, özellikle erkeklerin rağbet etmedikleri ve yüksek tahsil gerektirmeyen birçok iş kolu açarak ekonomik hayatta var olmuştur. Dolayısıyla kadının çalışma yaşamında özneleşmesiyle kazandığı iktisadi hüviyeti ona özel ve kamusal alanda bir konum edinme zemini sunmuştur.

Keywords
Osmanlı, kadın, ekonomi, istihdam, statü.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri