Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Çevresel Sanat Uygulamalarının Sürdürülebilirliğe Katkısı ve Biyomimikri
Yükselen nüfusun tüketim taleplerini karşılamak için üretim artmış ve doğal kaynaklar bilinçsiz ve plansız bir şekilde tüketilmeye başlamıştır. Bu doğrultuda kökeni çok eskilere dayanan fakat günümüzde tekrar önem kazanan bir tasarım anlayışı olan “biyomimikri” kullanılmaya başlamıştır. Kelime Grekçe “bios (hayat)” ve “mimikos (taklit)” kelimelerinin birleşimidir ve doğayı işleyiş, biçim ve malzeme yönünden bilinçli bir şekilde taklit etmek anlamına gelmekte ve günümüzde sürdürülebilirlik konusunda sıkça başvurulan bir kaynaktır. “Sürdürebilirlik” bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin ihtiyaçlarını riske atmadan temin etmek şeklinde de ifade edilmektedir. Sürdürülebilir bir çevrenin sağlanmasında sanata da iş düşmektedir. 20.yy’ın ikinci yarısında Amerika’da ve İngiltere’de ortaya çıkan çevresel sanat uygulamalarından land art ve sonrasında ekolojik sanat, endüstrileşmenin getirdiği zararlara dikkat çekmek, bu konuda seslerini duyurmak isteyen sanatçıların eserlerini içeren sanat uygulamalarıdır. Sürdürülebilir bir yaşam için sanatın rolü ve biyomimiksel olarak ne tür faydalar ve çözümler sunabileceği irdelenmiştir.

Keywords
Biyomimikri, sürdürülebilirlik, çevresel sanat, land art, ekolojik sanat.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri