Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Sanatta Kadın Algısı: Afyonkarahisar Türküleri Örneklemi
Toplumsal cinsiyet kavramı, kültürel ve sosyal olarak belirlenen cinsiyet rollerine karşılık gelir. Yüzyıllar boyunca toplumlarda kadının yeri ve statüsü sürekli olarak tartışılmıştır. Bu süreç içerisinde hemen hemen her toplumda var olan kadın ve erkeğin rolü günümüzde de devam eden bir tartışma konusu olmuştur. Geleneksel bakış açısı ile toplumsal cinsiyet ayırımı, kadını başarı, güç ve bağımsızlıktan uzaklaşmaya yöneltmiş, kadını cinsel duyguları uyandıran bir nesne haline getirmiştir. Sanat alanında da baktığımızda kadın her dönem ön planda olmuştur. Özellikle bu kadın algısı, müzikte güftelerde kendine göstermiştir. Geleneksel kültürümüz olan Türk Halk Müziği eserlerini incelediğimizde, geçmişten günümüze toplumda kadına bakış açısını net bir şekilde görmekteyiz. Türküler kadına karşı, aşkı, şiddeti, özlemi, hatta cinsel kimliği göz önüne sermektedirler. Araştırmada; Afyonkarahisar örnekleminde, halk müziği eserlerinde kadın algısının incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada içerik analizi tekniği kullanılacaktır. Araştırma sürecinde; belirlenmiş olan konu için, örneklem seçilecek, toplanan verilerin betimlemesi, değerlendirilmesi ve yorumlaması yapılacak. Veriler toplanırken arşiv taraması yapılarak veri elde edilmesi sağlanacaktır. Araştırmanın özgün olduğu, ilgili yayın ve araştırmalara kaynak teşkil edeceği düşünülmektedir.

Keywords
Afyonkarahisar, kadın, türkü, algı, sanat.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri