Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Yaşlı Nüfus ile Sağlık Harcamaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Panel Veriye Dayalı Bir Uygulama
Yaşlanan nüfus ve sağlık harcamaları arasındaki ilişki, son dönemlerde çok sık tartışılır bir konu haline gelmiştir. Bu sebeple bu çalışmada sağlık harcamaları ve yaşlı nüfus oranı arasındaki ilişkisi araştırılmıştır. Çalışma kapsamında verisine ulaşılabilen 36 Avrupa ülkesine ait 2000-2014 yılları arası kişi başına düşen sağlık harcaması ve yaşlı nüfus oranı verileri analize dâhil edilmiştir. Çalışmanın amacı kapsamında panel en küçük kareler regresyonundan faydalanılmıştır. Araştırmanın sonucunda kişi başı sağlık harcaması ile yaşlı nüfus oranının karşılıklı olarak birbirlerini etkiledikleri ortaya konmuştur. Yaşlı nüfus oranının artması sağlık harcamalarını artırabileceği gibi sağlık hizmetlerinden daha fazla faydalanmak, yani sağlık harcamalarının artması, doğumda beklenen yaşama süresini, dolayısıyla yaşlı nüfus oranını artırabilmektedir.

Keywords
Yaşlı nüfus, sağlık harcamaları, panel veri

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri