Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Üniversitenin Kuruluş Felsefesi ve Dini Temelleri
Doğuda olsun batıda olsun üniversiteler tarihin en kadim kurumlarıdır. Geçmiş ve gelecek arasındaki devamlılık ve bağın yanında değişim ve sürekliliği sağlama işlevini yerine getirir. Yıllardır derslerine girdiğim, özellikle Sosyolojiye Giriş dersleri verdiğim fakülte ve yüksekokul öğrencilerine ilk dersimi “Üniversite nedir?” sorusuyla başlatır ve onların bu konudaki bilgilerini, fikirlerini ve algılarını dinlerim. Daha sonra kavramın tarihi kökeninden, etimolojisinden bahsetmeyi ve üniversitenin kuruluş felsefesini açıklayarak dersi vermeyi çok faydalı bulurum. Böylece onlara aydınlanma yolculuğuna birlikte çıktığımızı hatırlatmak isterim. K. Jaspers’in dediği gibi sonuçta, “üniversite, öğrencisi ve akademisyenleri ile birlikte hakikat arayanların topluluğudur.” Bu makalede de özetle Batı’da ve bizde üniversite felsefesi, onun dini temelleri, karşılıklı etkileşimleri ve tarihsel sürecini irdelemek aydınlatıcı olacaktır.

Keywords
Üniversite, kuruluş felsefesi, dini temel, modern dünya, etkileşim.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri