Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Öğretim Elemanlarının Sınıf Yönetiminde Karşılaştıkları Problemler
Nitel bir durum çalışması olarak tasarlanan bu araştırmanın amacı öğretim elemanlarının sınıf yönetiminde karşılaştıkları problemleri belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubu 2019-2020 güz eğitim-öğretim döneminde Iğdır üniversitesinde çalışmakta olan 19 öğretim elemanından oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi tekniğine uygun olarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretim elemanlarının sınıf yönetiminde en sık karşılaştıkları problemler; öğrencilerin derse karşı olan ilgi ve isteksizliği, derste telefonla ilgilenmeleri, derse geç gelmeleri, kendi aralarında konuşmaları ve hazırbulunuşluklarının yetersiz olması olarak belirlenmiştir.

Keywords
Sınıf Yönetimi, Yükseköğretim, Öğretim Elemanı

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri